ועדת הדרגות

הוועדה אחראית על הכרה בדרגות, הסמכת בוחנים מטעם ההתאחדות וקיום מבחני דרגה לגופים המעוניינים בכך.

פרטים נוספים בקרוב.

תקנון ועדת הדרגות

בעלי חגורות שחורות שהוכרו עד היום

אגרות דרגות דאן של התאחדות הקראטה

רשימת בוחנים - תעודת דאן

© 2020 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש