ועדת השופטים

הוועדה אחראית על נושא החוקות השונות בתחרויות של ההתאחדות ובהתאם לשיטות השונות.

חוקת WKF קאטה וקומיטה אנגלית

2020

חוקת WKF קאטה וקומיטה עברית

2020

טופס מועמדות לקורס שופטים אנגלית

2018

טופס מועמדות לקורס שופטים עברית

2018

מאגר שאלות לבחינה בקומיטה אנגלית

2018

מאגר שאלות לבחינה בקומיטה עברית

2018

מאגר שאלות לבחינה בקאטה אנגלית

2018

מאגר שאלות לבחינה בקאטה עברית

2018

רשימת שופטים כולל תוקף רשיון אוקטובר 2020

2020

פרוטוקול ועדת שופטים 10/1/21

2021

פרוטוקול ועדת שופטים 16/11/20

2020

פרוטוקול ועדת שופטים 8/10/20

2020

פרוטוקול ועדת שופטים 19/6/20

2020

פרוטוקול ועדת שופטים 13/11/19

2019

סיכום סמינר מקוון לריענון שופטים 16/10/20

2020