ועדת השופטים

הוועדה אחראית על נושא החוקות השונות בתחרויות של ההתאחדות ובהתאם לשיטות השונות.

חוקת WKF קאטה וקומיטה אנגלית

חוקת WKF קאטה וקומיטה עברית

טופס מועמדות לקורס שופטים אנגלית

טופס מועמדות לקורס שופטים עברית

מאגר שאלות לבחינה בקומיטה אנגלית

מאגר שאלות לבחינה בקומיטה עברית

מאגר שאלות לבחינה בקאטה אנגלית

מאגר שאלות לבחינה בקאטה עברית

רשימת שופטים כולל תוקף רשיון אוקטובר 2020

פרוטוקול ועדת שופטים 10/1/21

פרוטוקול ועדת שופטים 16/11/20

פרוטוקול ועדת שופטים 8/10/20

פרוטוקול ועדת שופטים 19/6/20

פרוטוקול ועדת שופטים 13/11/19

סיכום סמינר מקוון לריענון שופטים 16/10/20

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש