שנת הפעילות 2020

יש ללחוץ על התמונה כדי להציג את תוכנית העבודה לשנות הפעילות 2020 - 2021.

נכון לתאריך 22/10/2020

Year Plan 2020_21 201022.png

© 2020 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש