שנת הפעילות 2021

יש ללחוץ על התמונה כדי להציג את תוכנית העבודה לשנות הפעילות 2021.

נכון לתאריך 24/1/2021

Year Plan 2021 210124.png

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש