ועדת הדרגות

ועדת דרגות של התאחדות הקראטה בישראל אחראית על רישום הכרה והסמכה של בוחנים ומוסמכי חגורות שחורות.

מבין תפקידי הוועדה:

  1. להסדיר את נושא הדרגות של חברי ההתאחדות.

  2. הסמכת בוחנים מטעם ההתאחדות.

  3. הכרה בדרגות מאגודות מוכרות בינלאומיות ולאומיות.

  4. קיום מבחנים לדרגות שחורות ומעלה באמצעות בוחנים מוסמכים.

  5. הענקת דרגות כבוד ו/או דרגות גבוהות באמצעות מועצה עליונה "שיהאן קאי".

חברי ועדת הדרגות:

  • יו"ר הוועדה - שיהאן משה בוחניק.

  • חבר וועדה - שיהאן שלום אביטן.

  • חבר הוועדה ומזכיר – ד"ר אפרים מנדלמן.

מועדי התכנסות הוועדה:

  • הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה - בתחילת חודש יוני ובתחילת חודש דצמבר.

  • הגשת מסמכים לוועדה עד 30/5 ועד 30/11.

 

כתובת האימייל של מזכיר הוועדה: ephraim@mandelman.com