מסמכי העמותה

התאחדות הקראטה מאוגדת כחל"צ (חברה לתועלת הציבור) ומפוקחת כחוק ע"י רשם העמותות. בדף זה ניתן למצוא מסמכים ואישורים רשמיים שונים.

מידע כללי
תחום פעילות: איגודי ספורט
סוג ארגון: חברה לתועלת הציבור
סטטוס: חל"צ רשום
מספר ארגון: 511518623
שנת ייסוד: 1990

תעודת הרישום ברשם התאגידים

דוח כספי 2019

פרוטוקול אסיפה כללית

אישור ניהול תקין 2021

פרוטוקול אסיפה כללית

דוח מילולי 2019

פרוטוקול אסיפה כללית

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש