נהלי ההתאחדות

תקנונים ונהלים.

תקנון ההתאחדות

30 במרץ 2017

תקנון ועדת הדרגות

19 בנובמבר 2020

תקנון משמעת

23 בפברואר 2020

דף מידע וטופס רישום להתאחדות הקראטה

6 בספטמבר 2021