נהלי ההתאחדות

תקנונים ונהלים.

תקנון ההתאחדות

תקנון ועדת הדרגות

תקנון משמעת

דף מידע וטופס רישום להתאחדות הקראטה

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש