תמצית ישיבות הוועדות

ישיבות ועדות ההתאחדות המקצועיות.

פרוטוקול ועדת שופטים 10/1/21

10 בינואר 2021

פרוטוקול ועדת שופטים 19/6/20

19 ביוני 2020

פרוטוקול ועדת שופטים 16/11/20

16 בנובמבר 2020

פרוטוקול ועדת שופטים 13/11/19

13 בנובמבר 2019

פרוטוקול ועדת שופטים 8/10/20

8 באוקטובר 2020