top of page

אודות התאחדות הקראטה בישראל

לוחמות בקרב

התאחדות הקראטה בישראל אחראית לקידומו של ענף הקראטה בישראל והיא הגוף הרשמי המוכר על-ידי משרד התרבות והספורט ומייצג את כל שיטות ענף הקראטה בישראל.

 

הקראטה אינו רק אומנות לחימה, אלא דרך חיים. אחת ממטרות התאחדות היא להביא את תחום הקראטה לכל בית ובית בישראל ולייצר חברה ישראלית טובה יותר.
ישנם סגנונות רבים, אך לכולם מכנה משותף. ההתאחדות היא הבית לכל הסגנונות הפעילים בישראל ללא הבדל בין דת או לאום, בין תחרותי למסורתי, מגע חלקי או מגע מלא. לכולם יש את המבנה המתאים בהתאחדות.


ההתאחדות חברה בארגונים העולמיים המוכרים ע"י הוועד האולימפי והוועד לספורט לא אולימפי ואשר מוכרים ע"י משרד התרבות והספורט בישראל.


ההתאחדות מסייעת לקיים אירועים מתאימים לתחומי הקראטה השונים: אליפויות ישראל, אליפויות אירופה ואליפויות עולם וגם סמינרים שונים, קורסי הכשרה ועוד.

התאחדות הקראטה בישראל מקיימת ומקדמת אירגונים רבים אחרים בענף הקראטה מתוך חלוקה לארגונים תחרותיים בשיטות שונות או ארגונים שאינם תחרותיים. לשם כך הוקמו בהתאחדות מחלקות שונות הנותנות מענה לצרכים השונים של כלל אגודות הקראטה בישראל.


בהתאחדות הקראטה חברים רוב מועדוני הקראטה בישראל, מכל רחבי הארץ.

bottom of page