האגף להכשרות

האגף אחראי על תיאום עם האגף להכשרת מאמנים במשרד הספורט, קביעה ואישור סטנדרט אחיד לדרישות ולתוכן בקורסי ההכשרה השונים ולקיום ההכשרות מטעם ההתאחדות.

במסגרת האגף עודכנו תכניות הכשרת מדריכי קראטה ומאמני קראטה וכן הוצגה לראשונה תכנית להסבה של מדריכי אומנויות לחימה למדריכי קראטה.

בחודש יולי נפתחו שני קורסי מדריכים בשיתוף פעולה עם מכללת וינגייט.