top of page

האגף להכשרות

האגף אחראי על תיאום עם האגף להכשרת מאמנים במשרד הספורט, קביעה ואישור סטנדרט אחיד לדרישות ולתוכן בקורסי ההכשרה השונים, לקיום ההכשרות מטעם ההתאחדות וההעשרה המקצועית של החברים בהתאחדות.

פעילויות האגף:

  • בניית תוכניות הכשרה למאמנים ומדריכים ולדרגים המקצועיים.

  • ארגון כנסים והשתלמויות מקצועיות.

  • בניית תוכניות העשרה מקצועיות.

  • התעדכנות שוטפת על החידושים בתחום המקצועי של ענף הקראטה.

  • הוצאה לפועל של החלטות ההנהלה בתחום ההכשרה.

חברי האגף:

  • סנסאי חליל עבס

  • סנסאי אריה פרקש


אירועים קרובים:

  • 10 באוגוסט 2021 – השתלמות מאמנים במכמורת עם חבר האגף סנסאי אריה פרקש והמאמן האורח סנסאי אלי כהן.

  • נפתח קורס ראשון מבין שלושה קורסים של הכשרת מנהלי תחרויות באיגוד.

  • השתלמויות רבעוניות ע"י חברי האגף ומאמנים אורחים ( הלו"ז יפורסם בקרוב).

 

כתובת האימייל של האגף להכשרות: arie@sskai.com

210808 Competition Manager Seminar.jpeg
bottom of page