top of page

האגף להכשרות

האגף אחראי על תיאום עם האגף להכשרת מאמנים במשרד הספורט, קביעה ואישור סטנדרט אחיד לדרישות ולתוכן בקורסי ההכשרה השונים, לקיום ההכשרות מטעם ההתאחדות וההעשרה המקצועית של החברים בהתאחדות.

פעילויות האגף:

  • בניית תוכניות הכשרה למאמנים ומדריכים ולדרגים המקצועיים.

  • ארגון כנסים והשתלמויות מקצועיות.

  • בניית תוכניות העשרה מקצועיות.

  • התעדכנות שוטפת על החידושים בתחום המקצועי של ענף הקראטה.

  • הוצאה לפועל של החלטות ההנהלה בתחום ההכשרה.

חברי האגף:

  • סנסאי חליל עבס

  • סנסאי אריה פרקש

 

כתובת האימייל של האגף להכשרות: arie@sskai.com

210808 Competition Manager Seminar.jpeg
bottom of page