הוועדה המקצועית

הוועדה עוסקת בתכנון והמלצות לצוות ההיגוי בנושאים השונים, מקצועיים ולוגיסטיים, הדורשים טיפול והתייחסות.

פרטים נוספים בקרוב.