הוועדה המקצועית

הוועדה עוסקת בתכנון והמלצות לצוות ההיגוי בנושאים השונים, מקצועיים ולוגיסטיים, הדורשים טיפול והתייחסות.

פרטים נוספים בקרוב.

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש