ועדת הדרגות

ועדת דרגות של התאחדות הקראטה בישראל אחראית על רישום הכרה והסמכה של בוחנים ומוסמכי חגורות שחורות.

מבין תפקידי הוועדה:

  1. להסדיר את נושא הדרגות של חברי ההתאחדות.

  2. הסמכת בוחנים מטעם ההתאחדות.

  3. הכרה בדרגות מאגודות מוכרות בינלאומיות ולאומיות.

  4. קיום מבחנים לדרגות שחורות ומעלה באמצעות בוחנים מוסמכים.

  5. הענקת דרגות כבוד ו/או דרגות גבוהות באמצעות מועצה עליונה "שיהאן קאי".

חברי ועדת הדרגות:

  • חבר הוועדה ומזכיר – ד"ר אפרים מנדלמן.

  • חבר הוועדה - שיהאן שלום אביטן.

  • חבר הוועדה - שיהאן חוסני אעראר.

מועדי התכנסות הוועדה:

  • הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה - בתחילת חודש יוני ובתחילת חודש דצמבר.

  • הגשת מסמכים לוועדה עד 30/5 ועד 30/11.

 

כתובת האימייל של מזכיר הוועדה: ephraim@mandelman.com

תקנונים ונהלים

תקנוני ועדת הדרגות.

תמצית הישיבות

תמציות הדיונים של ועדת הדרגות.

מאגר טפסים

טפסים שונים של הוועדה.

מוסמכי חגורות שחורות

רשימת מוסמכי החגורות השחורות כולל דרגות ותעודות.