תמצית ישיבות ההנהלה

ישיבות הנהלת התאחדות הקראטה בישראל.

תמצית ישיבת הנהלה 238

תמצית ישיבת הנהלה 237

תמצית ישיבת הנהלה 236

תמצית ישיבת הנהלה 235

תמצית ישיבת הנהלה 234

תמצית ישיבת הנהלה 233

תמצית ישיבת הנהלה 232

תמצית ישיבת הנהלה 231

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש