תמצית ישיבות ההנהלה

ישיבות הנהלת התאחדות הקראטה בישראל.

תמצית ישיבת הנהלה 247

16 במרץ 2022

תמצית ישיבת הנהלה 246

2 בפברואר 2022

תמצית ישיבת הנהלה 245

22 בדצמבר 2021

תמצית ישיבת הנהלה 244

13 באוקטובר 2021

תמצית ישיבת הנהלה 243

11 באוגוסט 2021

תמצית ישיבת הנהלה 242

2 ביוני 2021

תמצית ישיבת הנהלה 241

5 במאי 2021

תמצית ישיבת הנהלה 240

7 באפריל 2021

תמצית ישיבת הנהלה 239

3 במרץ 2021

תמצית ישיבת הנהלה 238

3 בפברואר 2021

תמצית ישיבת הנהלה 237

6 בינואר 2021

תמצית ישיבת הנהלה 236

9 בדצמבר 2020

תמצית ישיבת הנהלה 235

11 בנובמבר 2020

תמצית ישיבת הנהלה 234

6 באוקטובר 2020

תמצית ישיבת הנהלה 233

5 באוגוסט 2020

תמצית ישיבת הנהלה 232

1 ביוני 2020

תמצית ישיבת הנהלה 231

20 באפריל 2020