מחלקת הקראטה המסורתי

המחלקה עוסקת בכל שיטות הקראטה הרשמיות והמוכרות ע"י ארגונים עולמיים.

המחלקה בהקמה - פרטים נוספים בקרוב.