top of page

מסמכי העמותה

התאחדות הקראטה מאוגדת כחל"צ (חברה לתועלת הציבור) ומפוקחת כחוק ע"י רשם העמותות. בדף זה ניתן למצוא מסמכים ואישורים רשמיים שונים.

מידע כללי
תחום פעילות: איגודי ספורט
סוג ארגון: חברה לתועלת הציבור
סטטוס: חל"צ רשום
מספר ארגון: 511518623
שנת ייסוד: 1990

פרוטוקול אסיפה כללית

8 במרץ 2024

פרוטוקול אסיפה כללית

2 ביולי 2021

פרוטוקול אסיפה כללית

30 ביוני 2020

פרוטוקול אסיפה כללית

14 ביוני 2019

פרוטוקול אסיפה כללית

25 במאי 2018

bottom of page