מסמכים ונהלים

Board.png

תמצית ישיבות ההנהלה

ישיבות הנהלת
התאחדות הקראטה בישראל.

Rules.jpg

נהלי ההתאחדות

תקנונים ונהלים.

מסמכי העמותה

אסיפות, דוחות ומסמכים רשמיים.

committee.png

תמצית ישיבות הוועדות

ישיבות ועדות ההתאחדות המקצועיות.