מסמכים ונהלים

Board.png

תמצית ישיבות ההנהלה

ישיבות הנהלת
התאחדות הקראטה בישראל.

Rules.jpg

נהלי ההתאחדות

תקנונים ונהלים.

Documents.png

מסמכי העמותה

אסיפות, דוחות ומסמכים רשמיים.

committee.png

תמצית ישיבות הוועדות

ישיבות ועדות ההתאחדות המקצועיות.