נהלי ההתאחדות

תקנונים ונהלים.

תקנון ההתאחדות

30 במרץ 2017

תקנון משמעת

23 בפברואר 2020

דף מידע וטופס רישום להתאחדות הקראטה

6 באוקטובר 2020

תקנון ועדת הדרגות

19 בנובמבר 2020

אגרות דרגות דאן של התאחדות הקראטה

31 בדצמבר 2019

רשימת בוחנים - תעודת דאן

31 בדצמבר 2019