top of page

מחלקת אומנויות הלחימה לבעלי צרכים מיוחדים

המחלקה עוסקת בקהילות בציבור עבורם נדרשים כללים ייחודיים לקיום הפעילות.

התאחדות הקראטה בישראל רואה בכל מי שמעוניין לעסוק בספורט שותף שווה ללא הבדל.

אנו פועלים להנגיש את הספורט ללא מגבלה.

אבי בוקלר - מנהל/רכז חירשים וכבדי שמיעה בקראטה בישראל. ניתן ליצור עימו קשר:

בהודעות סמס לטלפון: 054-7536571 או במייל: Avi12b@gmail.com

אבי קלאו - מוביל את מערך הקראטה התחרותי לבעלי צרכים מיוחדים. ניתן ליצור עימו קשר:

בטלפון: 054-4543945 או במייל: aklau64@gmail.com

Karate18.jpeg
bottom of page