top of page

מחלקת הקראטה התחרותי המסורתי

מחלקת קראטה התחרותי המסורתי פועלת לפי תקנון העמותה הישראלית לקראטה מסורתי ועוסקת בקידום הקראטה המסורתי בישראל.


העמותה הינה נציגת הארגונים (WTKF (World Traditional Karate Federation וארגון (WBKA (World Budo Karate Association בישראל.

ההנהלה מינתה את סנסאי משה רוקח, יושב ראש האיגוד לקראטה מסורתי, להוביל את המחלקה.

 

בין פעילויות המחלקה:

  • הקמת נבחרת קראטה תחרותי מסורתי וייצוג ישראל בזירה הבינלאומית - אליפות אירופה ואליפות עולם.

  • מחנות אימונים עם טובי מאמני הקראטה המסורתי בעולם.

  • ועדת השופטים של ההתאחדות תקיים הכשרות שופטים בהתאם לחוקה של הקראטה המסרותי.

  • האגף להכשרות של ההתאחדות יקיים קורסי הדרכה עם התאמה לדרישות הקראטה המסורתי.

 

אנו מזמינים את כל מי שרואה את עצמו כשייך לזרם הקראטה המסורתי להצטרף ולפעול יחד לקידום הענף בישראל ובעולם.

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם ההתאחדות.

bottom of page