ועדת השופטים - פרוטוקולים

פרוטוקול ועדת שופטים 10/1/21

פרוטוקול ועדת שופטים 16/11/20

פרוטוקול ועדת שופטים 8/10/20

פרוטוקול ועדת שופטים 19/6/20

פרוטוקול ועדת שופטים 13/11/19

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש