תחרויות ואירועים

Year Plan 2021-22 220120.png

שנת הפעילות

לוח הפעילות השנתי שלנו

לשנים 2021 - 2022

קרב בתחרות

אירועי ההתאחדות

לוח האירועים המקומיים של ההתאחדות.

אולם תחרות

אירועים בינלאומיים

לוח האירועים הבינלאומיים בענף.

לוחמות בקרב

אירועי מועדונים

לוח האירועים שמקיימים המועדונים החברים בהתאחדות.