תחרויות ואירועים

Year Plan 2020_21 201022.png

שנת הפעילות 2021

לוח הפעילות השנתי שלנו.

Karate22.jpg

אירועי ההתאחדות

לוח האירועים המקומיים של ההתאחדות.

Karate19.jpg

אירועים בינלאומיים

לוח האירועים הבינלאומיים בענף.

ClubEvents.jpeg

אירועי מועדונים

לוח האירועים שמקיימים המועדונים החברים בהתאחדות.