top of page

תחרויות ואירועים

Year Plan 2023-2024 240312.jpg

שנת הפעילות

לוח הפעילות השנתי שלנו

לשנים 2023 - 2024

קרב בתחרות

אירועי ההתאחדות

לוח האירועים המקומיים של ההתאחדות.

אולם תחרות

אירועים בינלאומיים

לוח האירועים הבינלאומיים בענף.

לוחמות בקרב

אירועי מועדונים

לוח האירועים שמקיימים המועדונים החברים בהתאחדות.

bottom of page