ועדת הדרגות - תמצית הישיבות

פרוטוקול ועדת דרגות 22/12/20

פרוטוקול ועדת דרגות 4/12/20

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש