ועדת הדרגות - תקנונים ונהלים

תקנון ועדת הדרגות

אגרות דרגות דאן של התאחדות הקראטה

רשימת בוחנים - תעודת דאן

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש