top of page
סמל המועדון

בית זית – ילדים ומבוגרים – יוסי מזרחי

בית זית

נציג המועדון

 יוסי מזרחי

שיטות הקראטה והאימון

שוטוקאן אושימה דוג'ו

אתר האינטרנט

כתובת דואר אלקטרוני

מס' טלפון

057-7626027

כתובת

בית התרבות, בית זית

bottom of page