סמל המועדון

העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי בבאר שבע ובנגב

באר שבע

נציג המועדון

פרדרג רוגוז'רסקי

שיטות הקראטה והאימון

שוטוקאן

אתר האינטרנט

כתובת דואר אלקטרוני

מס' טלפון

053-5322200

כתובת

מגן