העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי בבאר שבע ובנגב

באר שבע
נציג המועדון
פרדרג רוגוז'רסקי

שיטות הקראטה והאימון

שוטוקאן

אתר האינטרנט

כתובת דואר אלקטרוני

מס' טלפון

053-5322200

כתובת

מגן

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש