סמל המועדון

העמותה לקידום ענף הקראטה התחרותי בבאר שבע ובנגב רמות ספורטיב

באר שבע

נציג המועדון

מטיה רוגוז׳רסקי

שיטות הקראטה והאימון

שוטוקאן

אתר האינטרנט

כתובת דואר אלקטרוני

מס' טלפון

054-7725583

כתובת

באר שבע