מתקני אימון מאושרים

הנהלת ההתאחדות

מאת: 

פורסמה רשימת המתקנים המאושרים לאימון.

ע"פ הנחיות משרד התרבות והספורט, אנו מצרפים את רשימת המתקנים המאושרים לאימון, ע"פ כללי האימון בתקופת הקורונה.


להצגת הרשימה - יש ללחוץ כאן.

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש