top of page

מתקני אימון מאושרים

סמל התאחדות הקראטה

הנהלת ההתאחדות

מאת: 

10 במרץ 2021

פורסמה רשימת המתקנים המאושרים לאימון.

ע"פ הנחיות משרד התרבות והספורט, אנו מצרפים את רשימת המתקנים המאושרים לאימון, ע"פ כללי האימון בתקופת הקורונה.


להצגת הרשימה - יש ללחוץ כאן.

bottom of page