top of page

מאמרים

יש ללחוץ על התמונה לפתיחת הקישור.

ההיסטוריה של החגורות והדרגות בקראטה

מבט על ההיסטוריה וההתפתחות של שיטת הדירוג הנוכחית יעזור לנו להציב את דרגות החגורה שלנו בפרספקטיבה ההיסטורית הנאותה.

חגורות בצבעים שונים

קראטה באולימפיאדה

סרטון הסבר לקראת שילוב הקראטה לראשונה באולימפיאדת טוקיו.

סמל אולימפיאדת טוקיו

ההיסטוריה של הקראטה

קראטה הוא השם המודרני שניתן לקבוצה של כמה עשרות סגנונות של אמנויות לחימה בעלות שורשים היסטוריים קרובים

לוחמים בקרב

חוק הספורט

חוק הספורט ,התשמ"ח 1988, חוקק על מנת לעשות סדר בתחומי הספורט במדינת ישראל.

מצורף קישור לאתר מאגר החקיקה הלאומי לדף "חוק הספורט", בו מוצג "חוק הספורט" והתיקונים לחוק לאורך השנים.

סמל משרד התרבות והספורט

תקנות הספורט

חיוב בתעודת הסמכה.
תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), נועדו להבהיר את סעיף 2 לחוק הספורט בכל הנוגע להדרכה ואימון.

סמל משרד התרבות והספורט
bottom of page