ועדת השופטים - חוקות, תקנונים 

חוקת WKF קאטה וקומיטה אנגלית

חוקת WKF קאטה וקומיטה עברית

© 2020-2021 - התאחדות הקראטה בישראל | בניית האתר: אמציה דויטש